Öğr. Gör. Dr. BİGE KÜÇÜKEFE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. BİGE KÜÇÜKEFE

T: (0282) 250 4305

M bkucukefe@nku.edu.tr

W bkucukefe.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT / İKTİSAT ABD
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Cari İşlemler Dengesinin Dinamikleri: Türkiye İçin FAVAR Yöntemiyle Bir Uygulama (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-
Tez: Türkiye Gıda Sektöründe Sofistikasyon Araştırması
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez: Türkiye´nin endüstri içi ticareti (2010)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1994-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., İTHALAT VE İHRACAT ENFLASYONU ŞOKLARININ TÜRKİYE CARİ İŞLEMLER HESABI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp. 159-178, 2018.
Özgün Makale Econlit, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad i
2. KÜÇÜKEFE B., Rational Inattention Model and Price Rigidities, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, pp. 35-58, 2017.
Özgün Makale Index CopernicusEBSCOASOS IndexSobiad IndexProQuestDOAJAcademic KeysEurasian Scientific Journal IndexJournal FactorJournalSeekCAB AbstractsScience Library Index Erişim Linki
3. KÜÇÜKEFE B., GLOBAL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’DE EKONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ, Journal of Emerging Economies and Policy, vol. 1, pp. 31-47, 2017.
Özgün Makale Scientific Indexing Services, Cosmos Impact Factor; International Innovative Journal Impact Factor Erişim Linki
4. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., FAVAR (FACTOR-AUGMENTED VECTOR AUTOREGRESSİON) MODELİ LİTERATÜR TARAMASI, Fiscaoeconomia, vol. 1, pp. 38-59, 2017.
Özgün Makale Scientific world index, Rootindexing, i2or, Eurasian Scientific Journal Index, RePEc, CEEOL, ResearchBib, Scientific Indexing Services Erişim Linki
5. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER HESABININ ÖDEMELER DENGESİ İÇİNDEKİ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, pp. 158-181, 2016.
Özgün Makale EBSCO HOST, ASOS, DOAJ, ARAŞTIRMAX, ACADEMİA Erişim Linki
6. KÜÇÜKEFE B., Türkiye Ekonomisinde Fiyat Katılıkları, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 19-29, 2016.
Özgün Makale Ebsco Host, Asos, DOAJ, Arastirmax, Academia Erişim Linki
7. KÜÇÜKEFE B., Intra Industry Trade in Textile and Clothing Industry: The Case of Turkey, International Review of Business Research Papers, vol. 7, pp. 176-190, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÜÇÜKEFE B., ENFLASYON BEKLENTİ ANKETLERİ VE BEKLENTİLERDEKİ RASYONELLİK, ICOMEP (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri
2. KÜÇÜKEFE B., Enflasyon Tahmin Modelleri, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (24.03.2018-25.03.2018).
Tam metin bildiri
3. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., CURRENT ACCOUNT DYNAMICS: A STUDY ON TURKEY WITH FAVAR APPROACH, 3rd International Conference on Applied Economics and Finance, ICOAEF (06.12.2017-07.12.2017).
Tam metin bildiri
4. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., THE EFFECTS OF INTEREST RATE AND EXCHANGE RATE SHOCKS ON CURRENT ACCOUNT IN TURKEY, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP 17 (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
5. KÜÇÜKEFE B., The Impact of Energy Prices on Current Account Dynamics in Turkey, European Congress on Economic Issues (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
6. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., İthalat Ve İhracat Enflasyonu Şoklarının Türkiye Cari İşlemler Hesabı Üzerindeki Etkisi, 18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU (05.10.2017-07.10.2017).
Tam metin bildiri
7. KÜÇÜKEFE B., Ekonomi politika ilişkisi, V. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
8. KÜÇÜKEFE B., A Dsge Model For Turkısh Economy, The Department of Economics, Management and Quantitative Methods (DEMM) of the University of Milan and the Department of Management (DM) of the Polytechnic University of Marche, "Finance and Economic Growth in the Aftermath of the Crisis" (11.09.2017-13.09.2017).
Tam metin bildiri
9. KÜÇÜKEFE B., "Rational Inattention Models in Economics", The International Congress on Management Economics and Business-ICMEB’2017 (07.09.2017-09.09.2017).
Tam metin bildiri
10. KÜÇÜKEFE B., ECONOMIC RISK FACTORS IN TURKEY AFTER THE GLOBAL CRISIS, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY, ISTANBUL,2017 (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. KÜÇÜKEFE B., MACHINE LEARNING STUDIES IN ECONOMICS, ANADOLU INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, ECONANADOLU 2017, ESKİŞEHİR (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. KÜÇÜKEFE B., Finansal Krizler ve Günümüzdeki Riskler, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Congress Series Edirne/Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., THE PLACE OF THE CURRENT ACCOUNT IN THE BALANCE OF PAYMENTS AND ITS DEVELOPMENT IN TURKEY, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
14. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., Türkiye´nin Karşılaştırmalı Cari İşlemler Hesabı, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
15. KÜÇÜKEFE B., DEMİRÖZ D. M., Intra Industry Trade in Agricultural and Food Products:The Case of Turkey, 2. International Conference on Economics, Turkish Economic Association (01.09.2010-03.09.2010).
Tam metin bildiri
16. KÜÇÜKEFE B., Intra Industry Trade in Textile and Clothing Industry:The Case of Turkey, 12th International Business Resarch Conference (08.04.2010-09.04.2010).
Tam metin bildiri
17. KÜÇÜKEFE B., Kriz Dönemlerinde Türkiye´nin Dört İmalat Sanayiiinde Endüstri İçi Ticaret, Uluslararası Mali Kriz Konferansı (01.04.2010-05.04.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Demir C., Yaşar K., KÜÇÜKEFE B., Marmara Ereğlisi´nde Kurulu Bir Elektrik Santralinin Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
2. KÜÇÜKEFE B., Marmara Ereğlisi´nin Türkiye Enerji Sektöründeki Yeri ve Önemi, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
3. Demir C., Yaşar K., KÜÇÜKEFE B., Marmara Ereğlisi´nde Kurulu Bir Elektrik Santralinde İş Sağlığı ve İş Emniyeti Uygulamaları, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.01.2010-21.01.2010).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. , Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Econlit
2. Fiscaoeconomia, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Scientific world index, Rootindexing, i2or, Eurasian Scientific Journal Index, RePEc, CEEOL, ResearchBib, Scientific Indexing Services
3. , Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Econlit